Cân bàn cơ Trung Quốc 1000kg

Cân bàn cơ Trung Quốc 1000kg
Cân bàn cơ Trung Quốc 1000kg là loại cân quả treo Trung Quốc được nhập khẩu và phân phối bởi vinafat.vn