Cân bàn cơ Trung Quốc 100kg

Cân bàn cơ Trung Quốc 100kg
Cân bàn cơ Trung Quốc 100kg là loại cân quả treo Trung Quốc được nhập khẩu và phân phối bởi vinafat.vn