Cân bàn cơ Trung Quốc 2000kg

Cân bàn cơ Trung Quốc 2000kg
Cân bàn cơ Trung Quốc 2000kg là loại cân quả treo Trung Quốc được nhập khẩu và phân phối bởi vinafat.v