Cân bàn cơ Trung Quốc 500kg

Cân bàn cơ Trung Quốc 500kg
Cân bàn cơ Trung Quốc 500kg là loại cân quả treo Trung Quốc được nhập khẩu và phân phối bởi vinafat.vn