Cân đếm điện tử Jadever JCL ( 3kg/0.1g 6kg/0.2g 15kg/0.5g 30kg/1g )

Cân đếm điện tử Jadever JCL ( 3kg/0.1g  6kg/0.2g  15kg/0.5g  30kg/1g )
Cân điện tử chính xác cao, mặt inox, ổn định, Model JCL-1.5K, JCL-3K, JCL-6K, JCL-7.5K, JCL-15K, JCL-30K