Cân điện tử ACS-ZX02W

Cân điện tử ACS-ZX02W
Cân điện tử ACS-ZX02W, Độ chính xác: 1g, Trọng lượng: