Cân điện tử Shinko Vibra HAW

Cân điện tử Shinko Vibra HAW
Model: HAW1.5 (1,5Kgx0.05g), HAW3 (3Kg x 0.1g), HAW6 (6Kg x 0.1g), HAW15 (15Kg x 0.5g), HAW30 (30Kg x 1g). Chức năng trừ bì, tự động về không, tự động tắt  nguồn khi không sử dụng, cân số lượng.