Cân trọng lượng điện tử Tanita KD-160

Cân trọng lượng điện tử Tanita KD-160
Cân trọng lượng điện tử Tanita KD-160 là loại cân nhập khẩu được phân phối bởi vinafat.vn